Üye Girişi Şifremi Unuttum Üye Ol Foto Galerisi Video Galerisi İletişim

KPSS GY - GK - Eğitim


Adaylık Kaldırma Sınavı


Müdür ve Müdür Yard.


MEB- Görevde Yükselme


Yurtdışı Öğretmenlik Sınavı


Testler > Coğrafya > Türkiye’de Ulasım, Ticaret ve Turizm Testi 2

Soru 1

Aşağıda verilen illerin hangisinde turizmin gelişmesi diğerlerinden farklı bir nedene bağlıdır?

Soru 2

Aşağıdaki bölgelerden hangisi yer şekilleri ve iklim bakımından kış turizmi için elverişli özelliklere sahip değildir?

Soru 3
Aşağıda verilen merkezlerden hangisinde yaz aylarındaki nüfus artışı turizm etkinliklerine bağlı değildir?
Soru 4
Aşağıdaki ulaşım sistemlerinden hangisi kurulduktan sonra, yapılacak taşıma işlemlerinde diğerlerine göre doğal koşullardan daha az etkilenir?
Soru 7

Aşağıdaki tabloda Türkiye'nin 1990 yılında ülke gruplarına göre yaptığı ihracat ve ithalat (milyar dolar) dağılışı verilmiştir.
www.guncelakademi.com
Yalnızca tablodaki bilgilerden yararlanarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?

Soru 8
Türkiye bir çok ürünü dışarıdan ithal eder.
Aşağıdaki mal gruplarından hangisi dış alımda en az paya sahiptir?
Soru 9
Bir ülkedeki buğday üretimi yıldan yıla artarken, ülkenin buğday ithalatı yapması;
I. Nüfus artış hızının yüksek olması
II. Tüketiminin artması
III. Tarımda makine kullanımının artması
IV. Un-makarna endüstrisinin gelişmesi , gibi faktörlerden hangileri ile açıklanamaz?
Soru 10
Türkiye günümüzde kapılarını dış pazarlara tamamen açmıştır. Türkiye'de üretilen pek çok malın yabancı kökenli olanları da ithal edilmektedir.
Bu uygulamanın yapılmasının temel amacı aşağıda kilerden hangisidir?
Soru 12
Ülke içerisinde yapılan her çeşit mal ve hizmet alışverişi iç ticaret olarak adlandırılır.
Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'de iç ticaretin gelişmesini sağlayan unsurlardan biri değildir?
Soru 13
Türkiye'de bölgeler arasında iklim farklılığı vardır. Bu bakımdan yetiştirilen tarım ürünlerinin çeşitleri de farklıdır. Bu durum bölgeler arası ticareti geliştirmiştir.
Yukarıdaki açıklamaya göre verilen bölümlerden hangileri arasında tarım ürünleri ticaretinin daha az gelişmesi beklenir?
Soru 14

Aşağıda bir ülkenin yıllara göre ihracat ve ithalatının ekonomi içerisindeki oransal değişimi verilmiştir.
www.guncelakademi.com
Grafikteki bilgilere göre bu ülke için aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

Soru 15
Bir ülkenin ihracatının; % 65'ini tarım ürünleri % 20'sini madenler % 15'ini sanayi ürünleri oluşturuyorsa; bu ülke ile ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğru olur?
Soru 17

Bir ülkenin ithalat ve ihracatında yer alan malların yüzde oranları aşağıdaki gibidir.
www.guncelakademi.com
Yukarıdaki bilgilere bakılarak; bu ülke ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?

Soru 18
Kuveyt Abadan ile Irak Um-Kasr limanlarının gelişiminde petrol, İngiltere Cardiffi limanının gelişiminde ise demir madeni etkili olmuştur.
I. Ordu
II. İstanbul
III. İzmir
IV. Zonguldak
V. Trabzon
Türkiye'deki limanlardan hangisinin gelişiminde yukarıdakine benzer durumun etkili olduğu söylenebilir?
Soru 19
Bir limanın gelişmesinde;
- Hinterlandının genişliği
- Yükleme ve boşaltma kapasitesinin büyüklüğü
- Ulaşım bağlantısının kolaylığı önemlidir.
Bu bilgiler dikkate alındığında, aşağıdaki limanlardan hangisinin diğerlerine oranla daha fazla geliştiği söylenebilir?
Soru 20
İskenderun’un, bir liman kenti olarak Sinop ve Trabzon’a göre daha fazla gelişmesindeki temel neden aşağıdakilerden hangisidir?
Soru 21

Bir yerde endüstrinin gelişebilmesi, ham maddenin varlığı, enerji kaynaklarına yakınlık, iş gücü temininin kolaylığı, ulaşımın kolaylığı, üretim araçları ve ham maddenin getirilmesinin kolaylığı gibi etmenlere bağlıdır.

Buna göre, aşağıdakilerin hangisinde verilen yerdeki endüstri kolu diğerlerinden farklı bir etmene bağlı olarak gelişmiştir?

Sonuçları Al Tekrar Başlat Benzer Coğrafya Testleri

NOT: Testlerin cevabını görebilmek için soruya ait şıklara tıklayınız.

Yorumlarınızı eksik etmeyin lütfen ;)Yeni Üyelik  |  Şifremi Unuttum

Üye çıkışı yapmak istediğinize emin misiniz?

Evet Eminim