Üye Girişi Şifremi Unuttum Üye Ol Foto Galerisi Video Galerisi İletişim

KPSS GY - GK - Eğitim


Adaylık Kaldırma Sınavı


Müdür ve Müdür Yard.


MEB- Görevde Yükselme


Yurtdışı Öğretmenlik Sınavı


Testler > Türkçe Taramaları > Türkçe Tarama 10

Soru 1

"Ağıt türünün, ilkçağdan beri edebiyatta var olduğu, en içli en duygulu şiirlerin bu konuda düzenlendiği görülür. Günümüz Anadolu halk şiirinde, türkülerde en güzel bölümler de ağıt türündedir. Bütün içini, inceliğini, acısını, özlemini ağıtla dile getirir Anadolu insanı. Bu, insan düşüncesinin belli bir konuda birleştiğinin, kimi konuların ortak bir çizgi üzerinde geliştiğinin kanıtıdır."

Parçadaki düşünce akışına göre, ikinci paragraf aşağıdakilerden hangisi ile başlamalıdır?

Soru 2

"Tiyatroya, genel olarak sululuklar, kaba şakalar, ya da bir iki cümle ile açıklanabilecek toplumsal içerikli konular egemen oldu. Gelişigüzel, özgünlükten yoksun konuşmalar diyalog sanılıyor. Bu koşullar altında tiyatroyu soylu bir sanat olarak yaşatmak, güç bir sorun olarak ortada duruyor."

Böyle diyen bir yazarın, tiyatrodan istediği aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 3

"İşler olacağına varırmış. Ne yapsak boşunaymış. Bırak bunları da kendi gücüne inan. Unutma ki her şeyi yönlendiren insanoğlunun kendisidir. Daha doğrusu insan, kendi kaderinin demircisidir. Sen, asıl bunu anlamıyorsun. Her şeye boş verişinin özünde de bu yatıyor."

Karşısındakini böyle eleştiren biri, aşağıdaki yargılardan hangisini öne sürerse, bu eleştirisiyle çelişkiye düşer?

Soru 4

"Odada tıknaz, orta yaşlı biriyle karşılaştım. Üstü başı perişandı ama pek heybetli bir yakalık takmıştı. Sesinde, tepeden bakıyormuş gibi bir hava, davranışlarında kibar bir iş yapıyormuş gibi anlatılmaz bir hal vardı. Bu kişi, Mr. Micawber'di. 'Bu akşam uğrayıp en kestirme yolu göstermekten mutluluk duyacağım.' dedi. Sonra şapkasını giydi. Bastonu koltuğunda, bir türkü mırıldanarak uzaklaştı."

Bu parçada, Mr. Micawber'in aşağıdaki özelliklerden hangisine sahip olduğunu gösteren bir ipucu yoktur?

Soru 5

"Burası önceleri benim yerimdi, evimdi, yurdumdu. Her adımda bir tanıdık yüz bulurdum. Üzüntülerimi bu kaldırımlar üzerine döker, umutlarıma burada gülerdim. Şimdi hani o eski canlılık, hani o eski coşku, umut? Hani o eski tanış yüzler?"

Bu parçada en belirgin duygu aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 6

"Bir uygarlığın doğuşunda etkin olan ilk öğe insan, ikinci öğe ise doğadır. Doğa, insan çalışmalarının yönünü belirler. Ağaç olmayan yerde ağaçla, taş olmayan yerde taşla ilgili yaratmalar da olmaz. Orada doğa insanlara ne vermişse, nelerden yararlanma olanağı sağlamışsa uygarlık ona yönelir."

Bu parçadan aşağıdaki yargıların hangisine ulaşılamaz?

Soru 7

"Gerçek bir bilim adamının ilk özelliği düşünceye saygılı olmasıdır. Bu özelliği taşıyan bilim adamı, görüp incelediği olaylarla artık uzlaşmaz saymaya başladığı bir düşünceyi çürütme gereğini duydu mu işe ilk önce onu derinlemesine incelemekle başlar. Düşüncenin kendince benimsenmesi olanaksız görünen yanlarını ortaya koyar. Ama onu hor görmez. Bugünün yanlışından yarının gerçeğini selamlar…"

Parçaya göre aşağıdakilerden hangisi bilim adamının davranışıyla tam bir uyum göstermez?

Soru 8

"Gelişme gösterebilmiş her toplumun sanatı, özgünlük açısından irdelenmeli, incelenmelidir. Ama şu gerçeği göz önünde tutmak koşuluyla: Sanat yapıtı, kaçınılmaz olarak geçmişte yaratılmış olanlarla yeni koşulların olanaklarından beslenir."

Bu parçadaki görüşten, aşağıdaki yargıların hangisine varılabilir?

Soru 9

"Klasik, zamanın sınavını kazanarak değeri saptanmış yapıtlar anlamına da gelir. Sözcüğün bu anlamını bir yana bırakırsak klasik, belli ilkelerin, belli birimlerin düzenidir. Bu ilkelerin ilk olarak ilkçağ düşünürlerince saptanarak gene ilkçağ yazarlarınca uygulanması, sonra da 17. yy. Fransız yazınında varlığını duyurması, bu kavramın zamanla sınırlanmasına gerekçe olmamalıdır. Bir zamanlar bizde yanlış bir deyim vardı: Yeni klasik. Klasik ilkelerinin saptandığı günden bu yana nice yazar yapıtını o ilkelerle sınırlamıştır ama hiçbiri de 'yeni klasik' diye anılmamıştır. Moliere de bir klasik yazardır, Ionesco da…"

Bu paragrafın ana düşüncesi aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 10

"Yazarlık yeteneği yiter mi? Yitiyor, yitebiliyor. Bir şair, bir yazar bir gün daha kötü bir şair, yazar durumuna gelebiliyor. Bunu, sanatçının belli bir anda ulaştığı doruk noktasına artık bir daha ulaşamaması gerçeği ile karıştırmayalım. Koşutlar değiştiği için geri düşmüş olmaktan, yeni durumlara ayak uyduramamaktan, eskimiş olmaktan başka bir şey benim demek istediğim."

Parçaya göre "yazarlık yeteneğinin yitmesi" ne demektir?

Sonuçları Al Tekrar Başlat Benzer Türkçe Taramaları

NOT: Testlerin cevabını görebilmek için soruya ait şıklara tıklayınız.

Yorumlarınızı eksik etmeyin lütfen ;)Yeni Üyelik  |  Şifremi Unuttum

Üye çıkışı yapmak istediğinize emin misiniz?

Evet Eminim