Üye Girişi Şifremi Unuttum Üye Ol Foto Galerisi Video Galerisi İletişim

KPSS GY - GK - Eğitim


Adaylık Kaldırma Sınavı


Müdür ve Müdür Yard.


MEB- Görevde Yükselme


Yurtdışı Öğretmenlik Sınavı


Soru 1
Aşağıdakilerden hangisi hukukun yazılı kaynaklarından biri değildir?
Soru 2
Ayırt etme gücü bulunmayan bir kişinin yaptığı evlilik hangi yaptırıma tabidir?
Soru 3
Kamu idarelerinin belirli faaliyetleri ya da hizmetleri karşılığında, hizmetten yararlanan kişiden alınan paraya ne ad verilir?
Soru 4
Anayasa hukuku literatüründe anayasaların başlangıç bölümüne ne ad verilir?
Soru 5
Aşağıdakilerden hangisi medeni hukukun alt dallarından biri değildir?
Soru 6
Bir sözleşmenin meydana gelebilmesi için zaman bakımından önce yapılan irade açıklamasına ne ad verilir?
Soru 7
Aşağıdakilerden hangisi borcu sona erdiren nedenlerden biri değildir?
Soru 8
Suç şüphesinin öğrenilmesinden iddianamenin kabulüne kadar geçen evreye ne ad verilir?
Soru 9
Bireyin kendi iradesi ile yaptığı hukuki sonuçlarla bağlandığı davranışlara ne ad verilir?
Soru 10
Belirli bir amacı gerçekleştirmek için bir araya gelmiş kişi ve mal topluluğuna ne ad verilir?
Soru 11
Fiil ehliyetinin koşullarından biri olan ayırt etme gücüne sahip olmayan kimseler aşağıdaki fiil ehliyeti türlerinden hangisi içerisinde yer alır?
Soru 12
Hukuk düzeninin uygun bulmadığı zarar verici eylemlere ne ad verilir?
Soru 13
Başlı başına bir varlık olmak üzere örgütlenmiş kişi toplulukları ve belli bir amacı olan mal topluluğuna ne ad verilir?
Soru 14
Sözleşmede tarafların birinin ,tecrübesizliğinden ,bilgisizliğinden yararlanıp ondan aşırı yararlanmasına ne ad verilir?
Soru 15
Tarafların sözleşmede belirlenen ilkelere bağlı kalması, verilen söze sadık kalmasına ne ad verilir?
Soru 16
Kanun koyucunun bilerek isteyerek bıraktığı boşluğa ne ad verilir?
Soru 17
Bir ticari işletmeyi kısmen dahi olsa kendi adına işletene ne ad verilir?
Soru 18
I. Hukuki işlemler
II.Haksız fiiller
III.Sebepsiz zenginleşme
Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri borcun kaynaklarından biridir?
Soru 19
Aşağıdakilerden hangisi haksız fiilin unsurlarından biri değildir?
Soru 20
Anayasa literatüründe normal kanunlarla , kolay değiştirilebilen anayasaya ne ad verilir?
Sonuçları Al Tekrar Başlat Benzer Temel Yurttaşlık Bilgisi

NOT: Testlerin cevabını görebilmek için soruya ait şıklara tıklayınız.

Yorumlarınızı eksik etmeyin lütfen ;)Yeni Üyelik  |  Şifremi Unuttum

Üye çıkışı yapmak istediğinize emin misiniz?

Evet Eminim