Üye Girişi Şifremi Unuttum Üye Ol Foto Galerisi Video Galerisi İletişim

KPSS GY - GK - Eğitim


Adaylık Kaldırma Sınavı


Müdür ve Müdür Yard.


MEB- Görevde Yükselme


Yurtdışı Öğretmenlik Sınavı


Testler > EKYS Mevzuat Deneme Sınavı > Mevzuat Deneme Sınavı - 1

Soru 1

5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’na göre il idare kurullarının gerek birinci ve gerek ikinci derecede verdikleri kararlar aleyhine aşağıdakilerden hangisine ilgililer tarafından itiraz olunabilir?

Soru 2
Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Karanamesine göre eğitim faaliyetleri ile ilgili dökümantasyon, yayım ve arşiv hizmetleri, Bakanlığın hangi hizmet birimi tarafından yürütülür?
Soru 3

1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu'na göre aşağıdakilerden hangisi bu kanun metninde yazılı olan "Türk Milli Eğitiminin Temel İlkelerinden" biri değildir?

Soru 4

222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu'na göre; muhtarlıkça veya mülkî amirce yapılan tebliğe rağmen çocuğunu okula göndermeyen veli veya vasiye çocuğun okula devam etmediği beher (her bir) gün için kaç Türk lirası idari para cezası verilir?

Soru 5

1982 Anayasası’na göre siyasi partilerin mali denetimi aşağıdakilerin hangisi tarafından yapılır?

Soru 6

4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu’na göre, üyelik başvurusu, sendika tarafından en çok ne kadar süre içinde reddedilmediği takdirde üyelik istemi kabul edilmiş sayılır?

Soru 7

I. Uyarı
II. Kınama
III. Aylıktan kesme
IV. Kademe ilerlemesinin durdurulması

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na göre aday memurun yukarıdaki cezalardan hangisini yada hangilerini alması halinde Devlet memurluğu ile ilişkisi kesilir?

Soru 9

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na göre; "Kanunlarda yazılı haller dışında Devlet memurunun memurluğuna son verilmez, aylık ve başka hakları elinden alınamaz." maddesi aşağıda yazılı olan genel haklardan hangisi ile ilgilidir?

Soru 10

4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu’na göre "Kamu kurum ve kuruluşlarını temsile ve bütününü sevk ve idareye yetkili olanlar ile bunların yardımcılarını" şeklinde tanımlanan ifade aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 11

4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanuna göre memurların suçu iştirak halinde işlemesi durumunda, yargılanacakları mahkeme hangi usule göre belirlenir?

Soru 13

1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu'na göre; devlet organlarının özel eğitime ve korunmaya muhtaç çocukları yetiştirmek için özel tedbirler alması Türk Milli Eğitiminin Temel İlkelerinden hangisinin bir gereğidir?

Soru 14

I. Bir ilçenin başka bir il'e bağlanması
II. Köy yerinin değiştirilmesi
III. İl sınırlarının değiştirilmesi 

5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'na göre yukarıdakilerden hangisi/hangileri Cumhurbaşkanı onayı ile yapılır?

Soru 15

I. Kadın memura; doğumdan önce sekiz, doğumdan sonra sekiz hafta olmak üzere toplam onaltı hafta süreyle analık izni verilir.
II. Memura, eşinin doğum yapması hâlinde, isteği üzerine on gün babalık izni verilir.
III. Memura kendisinin veya çocuğunun evlenmesi ya da eşinin, çocuğunun, kendisinin veya eşinin ana, baba ve kardeşinin ölümü hâllerinde isteği üzerine dokuz gün izin verilir.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na göre ''mazeret izinleri'' ile ilgili olarak yukarıdakilerden hangileri doğrudur?

Sonuçları Al Tekrar Başlat Benzer EKYS Mevzuat Deneme Sınavı

NOT: Testlerin cevabını görebilmek için soruya ait şıklara tıklayınız.

Yorumlarınızı eksik etmeyin lütfen ;)

kahve70hk@gmail.com 16 Şubat 2021 tarihinde saat 00:33'de demiş ki;

Sorular iyi idi.Teşekkürler

60
Yeni Üyelik  |  Şifremi Unuttum

Üye çıkışı yapmak istediğinize emin misiniz?

Evet Eminim