Üye Girişi Şifremi Unuttum Üye Ol Foto Galerisi Video Galerisi İletişim

KPSS GY - GK - Eğitim


Adaylık Kaldırma Sınavı


Müdür ve Müdür Yard.


MEB- Görevde Yükselme


Yurtdışı Öğretmenlik Sınavı


Testler > EKYS Mevzuat Deneme Sınavı > Mevzuat Deneme Sınavı - 6

Soru 2

I. MGK Genel Sekreteri
II. Cumhurbaşkanı yardımcıları
III. Deniz Kuvvet Komutanı
1982 Anayasası'na göre yukarıdakilerden hangisi/hangileri Milli Güvenlik Kurulu (MGK) üyeleri arasında yer alır?

Soru 3

I. Uyarma
II. Aylıktan kesme
III. Kademe İlerlemesinin durdurulması
IV. Kınama

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre adaylık süresi içinde yukarıdaki cezalardan hangilerini almış olanların disiplin amirlerinin teklifi ve atamaya yetkili amirin onayı ile ilişikleri kesilir?

Soru 4

657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre; eşlerinin, reşit olmayan veya mahcur olan çocuklarının kazanç getiren sürekli faaliyetlerini belirlenen sürede kurumuna bildirmemesi durumunda memura aşağıdaki disiplin cezalarından hangisi verilir?

Soru 8

222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu’na göre; nüfusun az veya dağınık olduğu yerlerde; köyler gruplaştırılarak, merkezi durumda olan veya durumu uygun bulunan köylerde aşağıdaki kurumlardan hangisi açılabilir?

Soru 9

1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu’na göre; 'Her Türk çocuğunu ilgi, istidat ve kabiliyetleri yönünden yetiştirerek hayata ve üst öğrenime hazırlamak' hangi örgün eğitim kurumunun amaç ve görevleri arasında yer alır?

Soru 10

I. Lisans öncesi
II. Lisans
III. Lisans üstü

1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu’na göre yükseköğretim, millî eğitim sistemi çerçevesinde, öğrencileri yukarıdaki hangi seviye/seviyelerde yetiştirmek üzere düzenlenir?

Soru 11

Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Karanamesine göre "Bakanlık projelerinin Bakanlık bilişim altyapısına uygun olarak tasarlanmasını ve uygulanmasını sağlamak, teknolojik gelişmeleri takip etmek, bilgi güvenliği ve güvenilirliği konusunun gerektirdiği önlemleri almak, ilkeleri belirlemek, kamu bilişim standartlarına uygun çözümler üretmek" görevi bakanlığın hangi hizmet biriminin görevleri arasındadır?

Soru 13

4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu'na göre Konfederasyon tüzüğünün bilgilerinde kanuna aykırılığının tespit edilmesi ya da bu Kanunda öngörülen kuruluş koşullarının gerçekleşmediğinin anlaşılmasından sonra iş mahkemesine gönderilen sendika ya da konfederasyonun durumuyla ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur?

Soru 14

5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu’na göre; 'Belirli bir dönemdeki gelir ve gider tahminleri ile bunların uygulanmasına ilişkin hususları gösteren ve usulüne uygun olarak yürürlüğe konulan belgeyi' aşağıdakilerden hangisi ifade eder?

Soru 15

4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanuna göre; merkez ilçede görev yapan kamu görevlisi hakkında işlediği suçtan dolayı soruşturma izni vermeye yetkili merci hangisidir?

Soru 16

5442 sayılı İl idaresi Kanunu’na göre, il sınırları içinde bulunan genel ve özel bütün kolluk kuvvet ve teşkilatının amiri aşağıdakilerden hangisidir?

Sonuçları Al Tekrar Başlat Benzer EKYS Mevzuat Deneme Sınavı

NOT: Testlerin cevabını görebilmek için soruya ait şıklara tıklayınız.

Yorumlarınızı eksik etmeyin lütfen ;)Yeni Üyelik  |  Şifremi Unuttum

Üye çıkışı yapmak istediğinize emin misiniz?

Evet Eminim