Üye Girişi Şifremi Unuttum Üye Ol Foto Galerisi Video Galerisi İletişim

KPSS GY - GK - Eğitim


Adaylık Kaldırma Sınavı


Müdür ve Müdür Yard.


MEB- Görevde Yükselme


Yurtdışı Öğretmenlik Sınavı


Testler > EKYS Mevzuat Deneme Sınavı > Mevzuat Deneme Sınavı - 5

Soru 1

1982 Anayasası'na göre Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı aşağıdakilerden hangisi tarafından seçilir?

Soru 2

I. Milletvekilliğinin düşürülmesi
II. Savaş ilanı
III. Seçimlerin yenilenmesi kararı
1982 Anayasası'na göre yukarıdakilerden hangisi/hangileri Parlamento Kararları arasında yer alır?

Soru 4

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na göre memura, eşinin ana, baba ve kardeşinin ölümü halinde isteği üzerine kaç gün mazeret izni verilir?

Soru 5

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre “ders görevi” ile ilgili olarak ücretle okutulacak ders saatlerinin sayısı, ders görevi alacakların nitelikleri ve diğer hususlar hangi usul ile tespit olunur?

Soru 7

1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu’na göre; 'Milli eğitimin genel amaçlarına ve temel ilkelerine uygun olarak, şartları elverişsiz çevrelerden ve ailelerden gelen çocuklar için ortak bir yetişme ortamı yaratmak' hangi örgün eğitim kurumunun amaç ve görevleri arasında yer alır?

Soru 8

I. Öğretmen
II. Vekil Öğretmen
III. Müdür yetkili öğretmen
IV. Başöğretmen

  1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu’na göre yukarıdakilerden hangisi/hangileri öğretmenlik mesleğinin kariyer basamakları arasında yer alır?

Soru 9

222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu’na göre, para cezasına rağmen çocuğunu okula göndermeyen veya göndermeme sebeplerini okul idaresine bildirmeyen çocuğun veli veya vasisine ne kadar idarî para cezası verilir?

Soru 11

I. Üyesi bini aşan sendikaların genel kurulları delegelerle yapılabilir.
II. Sendika ve konfederasyonlar tüzel kişilikleri kazanmasından başlayarak 12 ay içinde ilk genel kurulu yapılır.
III. Sendika ve konfederasyonların olağan genel kurulları 4 yılı aşmamak üzere yapılır.

4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu’na göre göre yukarıda yazılı olan maddelerden hangisi/hangileri doğrudur?

Soru 12

4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu’na göre valilik usulüne göre düzenlenmeyen sendika evraklarının belirlenen sürede düzeltilmemesi halinde bu sendikanın kapatılması için hangi merciye başvuru yapar?

Soru 14

3071 Sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanuna göre, dilekçe sahibine cevap verme süresi en geç kaç gündür?

Soru 15

I.  İlçe merkezinin belirtilmesi
II. İlçe sınırlarının değiştirilmesi
III. Köy adlarının değiştirilmesi

5442 sayılı İl İdare Kanunu'na göre yukarıdaki ifadelerden hangisi/hangileri kanun ile yapılır?

Soru 16

5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu’na göre kesin hesap kanunu teklifi aşağıdakilerden hangisi tarafından hazırlanır?

Sonuçları Al Tekrar Başlat Benzer EKYS Mevzuat Deneme Sınavı

NOT: Testlerin cevabını görebilmek için soruya ait şıklara tıklayınız.

Yorumlarınızı eksik etmeyin lütfen ;)

NebahatYıldırım 10 Mart 2021 tarihinde saat 21:44'de demiş ki;

teşekkür ederiz emeğinize sağlık

20
Yeni Üyelik  |  Şifremi Unuttum

Üye çıkışı yapmak istediğinize emin misiniz?

Evet Eminim