Üye Girişi Şifremi Unuttum Üye Ol Foto Galerisi Video Galerisi İletişim

KPSS GY - GK - Eğitim


Adaylık Kaldırma Sınavı


Müdür ve Müdür Yard.


MEB- Görevde Yükselme


Yurtdışı Öğretmenlik Sınavı


Testler > EKYS Mevzuat Deneme Sınavı > Mevzuat Deneme Sınavı - 3

Soru 1

1982 Anayasası’na göre, TBMM’nin üye seçtiği organlar ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?

Soru 3

Memura, eşinin doğum yapması hâlinde, isteği üzerine ......... babalık izni; kendisinin veya çocuğunun evlenmesi ya da eşinin, çocuğunun, kendisinin veya eşinin ana, baba ve kardeşinin ölümü hâllerinde isteği üzerine ......... izin verilir.
657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre yukarıdaki ifadede boş bırakılan yerlere sırasıyla hangileri getirilmelidir?

Soru 4

I. Kademe ilerlemesinin durdurulması  cezası verilmesi gerekir.
II.  Sözle uyarılarak bu davranışın tekrar etmemesi gerektiği belirtilmelidir. Tekrarı halinde Kınama cezası alacağı hatırlatılmalıdır.
III.  Bu davranışın tekrarı halinde memurluktan çıkartılacağı amiri tarafından belirtilmelidir.

Bir devlet okulunda Türkçe öğretmeni olan Vehbi Bey, 4 gün boyunca kesintisiz olarak göreve gelmemiş ve bu konuda amirine herhangi bir özür beyan etmemiştir. Daha önce herhangi bir disiplin cezası bulunmayan Vehbi Bey ile ilgili olarak yukarıdaki işlemlerden hangisi/hangileri yapılırsa  657 sayılı Devlet Memuru Kanununa göre doğru bir uygulama yapılmış olur?

Soru 5

“Devlet memurları hakkındaki ihbar ve şikayetler, garaz veya mücerret hakaret için, uydurma bir suç isnadı suretiyle yapıldığı ve soruşturma veya yargılamanın tabi olduğu kanuni işlem sonucunda bu isnat sabit olmadığı takdirde, merkezde bu memurun en büyük amiri, illerde valiler, isnatta bulunanlar hakkında kamu davası açılmasını Cumhuriyet Savcılığından isterler”

Yukarıda açıklaması yapılan ifade 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’ndaki genel haklardan hangisidir?

Soru 9

222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu’na göre aşağıdakilerden hangisi isteğe bağlı ilköğretim kurumları arasında yer alır?

Soru 10

1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu’na göre; 'Milli eğitimin gelişmesi iktisadi, sosyal ve kültürel kalkınma hedeflerine uygun olarak eğitim - insangücü - istihdam ilişkileri dikkate alınmak suretiyle, sanayileşme ve tarımda modernleşmede gerekli teknolojik gelişmeyi sağlayacak mesleki ve teknik eğitime ağırlık verecek biçimde planlanır ve gerçekleştirilir.' şeklinde tanımlanan Türk Milli Eğitiminin Temel İlkesi aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 15

Hatay'ın Erzin ilçesinde yaşayan vatandaşlar resmi işlerini halletmek için Hatay il merkezine gitmektedir. Ancak Osmaniye il merkezi Hatay il merkezine göre daha yakındır. Bu nedenle ilçede yaşayan vatandaşlar Hatay yerine  Osmaniye iline bağlanmak istemektedirler.

5442 sayılı İl İdare Kanunu'na göre Erzin'in Hatay'dan ayrılıp Osmaniye'ye bağlanması aşağıdakilerden hangisi ile olur?

Soru 16

5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu’na göre, genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinin her türlü taşınır ve taşınmazlarının satışına aşağıdakilerden hangisi yetkilidir?

 

Sonuçları Al Tekrar Başlat Benzer EKYS Mevzuat Deneme Sınavı

NOT: Testlerin cevabını görebilmek için soruya ait şıklara tıklayınız.

Yorumlarınızı eksik etmeyin lütfen ;)

salih 9 Mart 2021 tarihinde saat 20:36'da demiş ki;

çok kaliteli sorular

50
Yeni Üyelik  |  Şifremi Unuttum

Üye çıkışı yapmak istediğinize emin misiniz?

Evet Eminim