Üye Girişi Şifremi Unuttum Üye Ol Foto Galerisi Video Galerisi İletişim

KPSS GY - GK - Eğitim


Adaylık Kaldırma Sınavı


Müdür ve Müdür Yard.


MEB- Görevde Yükselme


Yurtdışı Öğretmenlik Sınavı


Testler > EKYS Mevzuat Deneme Sınavı > Mevzuat Deneme Sınavı - 2

Soru 1

I. Uyuşmazlık mahkemesi
II. Danıştay
III. Sayıştay

1982 Anayasası'na göre yukarıdakilerden hangisi/hangileri yüksek mahkemeler arasında yer alır?

Soru 3

1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu'na göre eğitim hizmetleri sınıfında görev yapan öğretmenlere yönelik kariyer basamakları düzenlenmiştir.

I.Aday Öğretmen
II.Öğretmen
III.Uzman Öğretmen
IV.Başöğretmen

Buna göre, eğitim hizmetleri sınıfında görev yapan öğretmenlere yönelik kariyer basamakları arasında yukarıdakilerden hangisi/hangileri bulunur?

Soru 5

I. Bakanlığın bilimsel danışma ve inceleme organıdır. 
II.  Kurul kararları, Cumhurbaşkanın onayı ile yürürlüğe girer.
III. Bakanlık hizmetleriyle ilgili bilgileri toplamak ve ilgili birimlerle işbirliği içinde veri tabanları oluşturmak.

Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında 1 numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'ne göre yukarıdakilerden hangisi/hangieri Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının özellikleri arasında yer almaz?

Soru 6

4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu’na göre Kamu Personeli Danışma Kurulu her yıl hangi aylarda toplanır ve birimin sekretarya hizmetlerini hangi kurum yürütür?

Soru 7

5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu’na göre, merkezî yönetim bütçe kanun teklifi malî yılbaşından en az yetmiş beş gün önce aşağıdakilerden hangisi tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulur?

Soru 8

Ahlat ilçesi Hıdırlı köyü Mahalle muhtarı İsmail Bey, köyün arazi işlemleri ile ilgili bir usulsüzlüğe karışmış ve hakkında şikayetler artmıştır. 

4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanuna göre İsmail Bey hakkında soruşturma izni verilebilmesi için yetkili merci aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 9

4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu’na göre, sendika merkez genel kurul kararıyla üyelikten çıkarılan üyelerin isimlerinin sendikaca kaç gün içinde işverene bildirilmesi zorunludur?

Soru 10
  1. Belli bir konuyu ihtiva etmesi
  2. Yargı mercilerinin görevine giren konularla ilgili olması
  3. Dilekçe sahibinin adı-soyadı ve imzası
  4. Dilekçe sahibinin iş veya ikametgâh adresi

3071 Sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanuna göre, Türkiye Büyük Millet Meclisine verilen dilekçenin incelenmesi için taşıması gereken şartlar arasında yukarıdakilerden hangisi yer almaz?

Soru 11

I. Gündüzlü ilköğretim okulları
II. Gezici okulları
III.  Okul öncesi eğitim kurumları

222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu’na göre yukarıdakilerden hangisi/hangileri mecburi ilköğretim kurumları arasında yer alır?

Soru 12

İl Sağlık Müdürü olan Ebubekir Bey, vali başkanlığında toplanan il idare kurulu toplantısına kendisi gibi il müdürü olan arkadaşı Sami Bey'in hastalık nedeniyle toplantıya katılamadığını görmüştür.

5442 sayılı İl İdare Kanunu'na göre Sami Bey, aşağıdaki kurumlardan hangisinin müdürü olamaz?
 

Soru 13

Caner Bey, ulusal ve uluslararası yarışmalarda elde ettiği başarılar ve kamu kaynaklarını etkili ve verimli kullanmasından dolayı mülkü amir tarafından 3. başarı belgesi verilmesi uygun görülmüştür. 

657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre Caner Bey için ayrıca hangi belgenin verilmesi uygundur?

Soru 14

I. Kademe ilerlemesinin durdurulması
II. Aylıktan kesme
III. Kınama

657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre adaylık süresi içinde yukarıdaki disiplin cezalarından hangilerini almış olan Devlet memurları disiplin amirlerinin teklifi ve atamaya yetkili amirin onayı ile ilişikleri kesilir?

Soru 15

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na göre adaylık devresi içinde ilişikleri kesilenler (sağlık nedenleri hariç) kaç yıl süre ile Devlet memurluğuna alınmazlar?

Sonuçları Al Tekrar Başlat Benzer EKYS Mevzuat Deneme Sınavı

NOT: Testlerin cevabını görebilmek için soruya ait şıklara tıklayınız.

Yorumlarınızı eksik etmeyin lütfen ;)

bsr krgz 7 Mart 2021 tarihinde saat 18:12'de demiş ki;

emeginizden dolayı teşekkürler elinize yüreginize sağlık

3-2
Yeni Üyelik  |  Şifremi Unuttum

Üye çıkışı yapmak istediğinize emin misiniz?

Evet Eminim