Üye Girişi Şifremi Unuttum Üye Ol Foto Galerisi Video Galerisi İletişim

KPSS GY - GK - Eğitim


Adaylık Kaldırma Sınavı


Müdür ve Müdür Yard.


MEB- Görevde Yükselme


Yurtdışı Öğretmenlik Sınavı


Testler > >

Soru 2

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na göre,“Devlete ait resmi belge, araç, gereç ve benzeri eşyayı kaybetmek” fiili hangi disiplin cezasını gerektirir?

Soru 3
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na göre,memurun ölümü halinde sağlığında bildiri ile gösterdiği kimseye, eğer bildiri vermemiş ise eşine ve çocuklarına, bunlar yoksa ana ve babasına,bunlar da yoksa kardeşlerine en yüksek Devlet memuru aylığının (ek gösterge dahil) kaç katı tutarında, ölüm yardımı ödeneği verilir?
Soru 4
I. Devlet memurları, herhangi bir greve veya grev teşebbüsüne katılamaz, grevi destekleyemez veya teşvik edemezler.
II. Devlet memurlarının kamu hizmetleri ile ilgili gizli bilgileri, görevlerinden ayrılmış bile olsalar, yetkili bakanın yazılı izni olmadıkça açıklamaları yasaktır.
III. Eşleri, reşit olmayan veya mahcur olan çocukları yasaklanan faaliyetlerde bulunan memurlar; bu durumu en geç 7 gün içinde bağlı oldukları kuruma bildirmekle yükümlüdürler.
IV. Devlet memurunun, denetimi altında bulunan veya kendi görevi veya mensup olduğu kurum ile ilgisi olan bir teşebbüsten, doğrudan doğruya veya aracı eliyle her ne ad altında olursa olsun bir menfaat sağlaması yasaktır.
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre “yasaklar” ile ilgili yukarıdakilerden hangileri doğrudur?
Soru 7
I. Kurum ve kuruluşlar bu Kanun’a göre çalıştırdıkları personele ait kadrolarda % 3 oranında engelli çalıştırmak zorundadır.
II. Engelli personel çalıştırma yükümlülüğünün yerine getirilmesinin takip ve denetimi ile engellilerin Devlet memurluğuna yerleştirilmesinden Özürlüler İdaresi Başkanlığı sorumludur.
III. Engelli açığı bulunan kamu kurum ve kuruluşları bir sonraki yıl için alım yapacakları engellilere ilişkin taleplerini her yılın Eylül ayının sonuna kadar Devlet Personel Başkanlığına bildirmek zorundadır.
IV. Engelliler için sınavlar, ilk defa Devlet memuru olarak atanacaklar için açılan sınavlardan ayrı zamanlı olarak, engelli kontenjanı açığı bulunduğu sürece engel grupları ve eğitim durumları itibarıyla sınav sorusu hazırlanmak ve ulaşılabilirliklerini sağlamak suretiyle merkezî olarak yapılır veya yaptırılır.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre yukarıdakilerden hangileri doğrudur?
Soru 8
I. Üst dereceden boş bir kadronun bulunması
II. Derecesi içinde en az 3 yıl ve bu derecenin 3’üncü kademesinde 1 yıl bulunmuş olması
III. Kadronun tahsis edildiği görev için öngörülen nitelikleri elde etmiş olması
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre Devlet memurunun derece yükselmesi yapabilmesi için yukarıdakilerden hangilerinin birarada bulunması şarttır?
Soru 10
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre görevle ilgili resmî belge, araç, gereç ve benzeri eşyayı korumada kayıtsızlık göstermenin yaptırımı aşağıdaki cezalardan hangisidir?
Soru 11
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre aşağıdakilerden hangisi Mülki İdare Amirliği Hizmetleri Sınıfında yer alır?
Soru 12
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre, memurun aylık ve özlük hakları korunarak, verilecek raporda gösterilecek lüzum üzerine,uzun süreli bir tedaviye ihtiyaç gösteren hastalığı hâlinde en çok kaç ay hastalık izni verilir?
Soru 14
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre Sözleşmeli Personel şeklinde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmeleri nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi durumunda, fesih tarihinden itibaren ne kadar süre geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler?
Soru 15
Aşağıdakilerden hangisi 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda öngörülen bir istihdam biçimi değildir?
Soru 16
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre,mevcut kuruluş biçimine bakılmaksızın, Devlet ve diğer kamu tüzel kişiliklerince genel idare esaslarına göre yürütülen asli ve sürekli kamu hizmetlerini ifa ile görevlendirilenler kimseler hangi istihdam şekline tabidirler?
Soru 17
I. işçi sayılmayan kamu hizmeti görevlileridir.
II. Sözleşme ile çalıştırılırlar.
III. Cumhurbaşkanınca belirlenen kapsamlı kurallara sahiptir
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre yukarıda verilen bilgiler aşağıdakilerden hangisini tanımlar?
Soru 18
I. Bu kanunda öngörülen yönetmelikler İçişleri Bakanlığı kararıyla yürürlüğe konur.
II. Bu kanunun temel ilkeleri Sınıflandırma, Kariyer ve Liyakattır.
III. Bu kanunda Sözleşmeli ve geçici personel hakkında herhangi bir hüküm bulunmamaktadır.
IV. Bu kanuna göre Kamu hizmetleri Memurlar, Sözleşmeli personel, geçici personel ve işciler eliyle gördürülür .
Yukarıda verilen 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa göre verilen bilgilerden hangileri doğrudur?
Soru 20
657 sayılı Devlet Memurları kanununa göre müracaat ve şikayetlerle ilgili esas ve usuller hangi mercii tarafından çıkartılacak yönetmelikle belirlenir?

NOT: Testlerin cevabını görebilmek için soruya ait şıklara tıklayınız.

Yorumlarınızı eksik etmeyin lütfen ;)

sb 18 Şubat 2018 tarihinde saat 19:12'de demiş ki;

657 DMK nun 6 ıncısındakı soru 7 nın sorusu yanlış

0-3

Benzer Testler

Yeni Eklenen Testler

Anket

Sitemizi değerlendiriniz..
Çok iyi
İyi
Orta
Kötü
Anket Sonuçları
Yeni Üyelik  |  Şifremi Unuttum

Üye çıkışı yapmak istediğinize emin misiniz?

Evet Eminim