Üye Girişi Şifremi Unuttum Üye Ol Foto Galerisi Video Galerisi İletişim

KPSS GY - GK - Eğitim


Adaylık Kaldırma Sınavı


Müdür ve Müdür Yard.


MEB- Görevde Yükselme


Yurtdışı Öğretmenlik Sınavı


Testler > >

Soru 1
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na göre; “Mezuniyetsiz veya kurumlarınca kabul edilen mazereti olmaksızın görevin terk edilmesi ve bu terkin kesintisiz 10 gün devam etmesi halinde,yazılı müracaat şartı aranmaksızın, çekilme isteğinde bulunulmuş sayılır.” Açıklanan husustan dolayı memurluktan çekilenler hangi süreler geçmeden tekrar memurluğa alınmazlar?
Soru 2
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na göre memura, eşinin ana, baba ve kardeşinin ölümü halinde isteği üzerine kaç gün mazeret izni verilir?
Soru 3
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na göre,görevin işbirliği içinde yapılması ilkesine aykırı davranışlarda bulunan memura aşağıdaki disiplin cezalarından hangisi verilir?
Soru 5
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na göre,memurluktan çıkarma cezasında kaç ay içinde disiplin kovuşturmasına başlanmadığı takdirde ceza verme yetkisi zaman aşımına uğrar?
Soru 6
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na göre;kademe ilerlemesinin durdurulması cezası ile ecziye edilenler kaç yıl boyunca daire başkanı kadrolarına, daire başkanı kadrosunun dengi ve daha üstü kadrolara, bölge ve il teşkilatlarının en üst yönetici kadrolarına, düzenleyici ve deneteyici kurumların başkanlık ve üyeliklerine, vali ve büyükelçi kadrolarına atanamazlar?
Soru 7
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na göre; eşi doğum yapan memura isteği halinde doğum tarihinden itibaren kaç aya kadar aylıksız izin verilir?
Soru 8
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na göre,aşağıdakilerden hangisi Devlet memurunun ödev ve sorumluluklarından biri değildir?
Soru 9
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na göre, uyarma ve kınama disiplin cezaları verildiği tarihten itibaren kaç yıl sonra özlük dosyasından silinir?
Soru 11
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na göre: Aynı kurumdan ayrılmalar dolayısı ile atanan vekil memurlara vekalet görevinin kaç aydan fazla devam eden süresi için vekalet aylığı ödenir?
Soru 12
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na göre,aşağıdakilerden hangisi “Tarafsızlık ve devlete bağlılık” ilkesine aykırı bir durum değildir?
Soru 13
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na göre; bu kanunun kapsamına dahil kurumlarda yönetim,icra, büro ve benzeri hizmetleri gören ve bu kanunla tespit edilen diğer sınıflara girmeyen memurlar hangi sınıfı teşkil eder?
Soru 15
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na göre kendi istekleriyle en fazla kaç defa memuriyetten çekilenler tekrar memurluğa dönebilirler?
Soru 17
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na göre aşağıdakilerden hangisi memurluğu sona erdiren durumlardan biri değildir?
Soru 18
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na göre, 18 yıl hizmeti olan ve bir önceki yıl hiç yıllık izin kullanmayan Devlet Memuru, içinde bulunduğu yıl içinde kullanabileceği azami izin süresi kaç gündür?
Soru 19
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na göre illerde günlük çalışmanın başlama ve bitme saatleri ile öğle dinlenme süresi, aşağıdaki mercilerden hangisi tarafından düzenlenir?
Soru 20
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na göre;“Disiplin kurulu ve yüksek disiplin kurulunun ayrı bir ceza tayinine yetkisi yoktur, cezayı kabul veya reddeder. Ret halinde atamaya yetkili amirler…….gün içinde başka bir disiplin cezası vermekte serbesttirler.” kanun maddesinde boş bırakılan yere aşağıdaki seçeneklerden hangisi gelmelidir?

NOT: Testlerin cevabını görebilmek için soruya ait şıklara tıklayınız.

Yorumlarınızı eksik etmeyin lütfen ;)Benzer Testler

Yeni Eklenen Testler

Anket

Sitemizi değerlendiriniz..
Çok iyi
İyi
Orta
Kötü
Anket Sonuçları
Yeni Üyelik  |  Şifremi Unuttum

Üye çıkışı yapmak istediğinize emin misiniz?

Evet Eminim