GY - GK Notları


Eğitim Bilimleri


ÖABT (Alan Bilgisi)


KPSS A Lisans


Diğer Notlar


Türk İslam Devletleri

7 Eylül 2014

Türk-İslam Devletleri

 

Orta Asya

Mısır

Hindistan

Anadolu

*Karahanlılar

*B.Selçuklu

*Tolunoğulları

*Akşitler

*Eyyubiler

*Memlükler

*Gazneliler

*Babürlüler

*İlk Beylikler

*And.Selçuklu

*İkinci Beylikler

*Osmanlı Devleti

*Türkiye Cumhuriyeti

Türkler Abbasiler döneminden itibaren Araplarla yakınlaşmışlar ve ilişkileri dostane olmuştur.

 

Talas Savaşı

751 yılındaki Talas Savaşında Türklerle Araplar ittifak kurdular ve Çini mağlup ettiler. Bu savaşla birlikte Türkler kitleler halinde Müslüman olmaya başladılar.

Karluklar İslamiyet’i kabul eden ilk Türk boyudur.

Savaş sonucunda Orta Asya Çinleşmekten korundu.

Kâğıt üretimi Çin dışında üretilmeye başlandı.

 

Türklerin Müslümanlığı Seçmelerinin Nedenleri:

1-Gök Tanrı inancı ile İslamiyet arasındaki benzerlik

2-Töre hukuku ile Şeri hukuk arasındaki benzerlik

3-Her iki inançta da kurban kesme geleneğinin olması

4-Cihan hâkimiyeti düşüncesinin İslamiyet’teki Cihat düşüncesiyle benzeşmesi etkili olmuştur.

 

Türklerin İslamiyet’e Hizmetleri:

1-İslam dünyasının koruyuculuğunu üstlenmiş ve halifeliğin devamını sağlamışlardır.

2-İslam uygarlığıyla Türk uygarlığını birleştirip, İslam uygarlığını geliştirdiler.

3-İslamiyet’i, Anadolu, Balkanlar, Orta Avrupa ve Hindistan gibi bölgelere yaydılar.

4-Avasım, şehirlerini kurdular, Bu şehirler koruyucu niteliğindedir. Bizanslılara karşı savaştılar. En önemli kent Malatya’dır. Battal Gazi destanının kaynağı burasıdır

 

Tolunoğulları

1- Mısırda yaklaşık bin yıl sürecek Türk hâkimiyetinin öncüsü olmuşlardır.

2- Mısırda kurulan ilk Türk devletidir. Abbasilere karşı kurulmuş, Abbasiler tarafından yıkılmışlardır.

3- Mısırdaki Ulu Camii ve Tolunoğlu Camii en önemli eserleridir.

4- Yıkılmalarında yönetimin Türk olmasına karşın halklarının farklı kavimlerden olması etkili olmuştur.(Önemli!!)

 

Akşitler-İhşitler

Suriye ve Filistin topraklarının yanı sıra kutsal toprakları (Hicaz) sınırlarına dâhil eden ilk Türk devletidir.

Yıkılmalarında tıpkı Tolunoğullarında olduğu gibi yönetimin Türk olmasına karşın halklarının farklı kavimlerden olması etkili olmuştur.(Önemli!!)

 

Eyyubiler

1 - Selahattin Eyyubi tarafından kurulmuştur.

2 - Hittin savaşında Haçlıları yenerek Kudüs’ü Haçlıların elinden kurtarmışlardır.

 

Memlükler

1- Batıniler ve Haçlılara karşı mücadele ederek İslam dünyasını korumuşlardır.

2- Ayn-ı Calut ve Elbistan savaşlarıyla Moğolları mağlup etmişlerdir.

3- Resmi dil olarak Türkçeyi kullanmışlardır.

4- Halifelik Osmanlı devletine Memlüklerden geçmiştir.

Uyarı: Memlüklülerde her Emir’in (Komutan) Hükümdar olma hakkı vardır.Bu durumun çıkardığı sonuçlar:

           1- Veraset sistemi diğer Türk devletlerinden farklıdır. Yani Ülke Hanedan üyelerinin ortak malı değildir.

           2- Kut anlayışı ve hükümdarlığın babadan oğula kan yoluyla geçer kuralı uygulanmamıştır.

 

Babürlüler

1- Hindistan’da Türk siyasi birliğini sağlamışlardır

2- Taç Mahal(mımarı adı ısa) ve Babürname en önemli eserleridir.

 

 

Gazneli Devleti

1- Alp Tigin tarafından Afganistan’ın Gazne şehrinde kurulmuşlardır.

2- En büyük hizmetleri Hindistan’a İslamiyet’i yaymalarıdır. (Hindistan’a yapılan 17 sefer yaptı bu en buyuk başarısıdır)

3- Abbasi halifesini Şii Büveyhoğullarının baskısından kurtaran Gazneli Mahmut’a Abbasi Halifesi tarafından Sultan unvanı verilmiştir.

 4- 1040 yılında B. Selçuklu devleti ile yaptıkları Dandanakan savaşıyla yıkılma sürecine girmişler ve son olarak Gurlular tarafından yıkılmışlardır.

Uyarı: Gazneli devletinin çabuk yıkılmasında hakimiyetleri altında çok farklı ulusların yaşaması ve etnik uyumsuzluk etkili olmuştur.

 

Büyük Selçuklu Devleti

1- Oğuzların Kınık boyundan olan Selçuklular, Selçuk Bey tarafından kurulmuştur.

2- Rey, İsfahan, Nişabur, Bağdat devletin önemli başkentlerindendir.

3- Tuğrul ve Çağrı Beyler zamanında Horasan hâkimiyeti için Gaznelilerle Dandanakan savaşı yapılmış, savaş sonunda Gazneliler yıkılma sürecine girmişlerdir.

4- 1048 yılında Bizans’la Pasinler savaşı yapılmış, bu savaş Anadolu hâkimiyeti için yapılan ilk savaştır.

5- 1071 yılında yapılan Malazgirt savaşı ile Anadolu kapıları Türklere açılmış ve Türkiye Tarihi başlamıştır.

6- Selçuklu devletinin yıkılmasında Batınilerin çalışmaları (Hasan Sabbah önderliğindeki, Sosyal, Siyasi ve ekonomik özellikli Türkmen hareketi) önemli bir rol oynamıştır

7- Selçuklu devleti 1141 yılında Karahitaylılarla yapılan Katvan savaşını kaybederek yıkılma sürecine girmiştir.

*Selçuklular;

İkta sistemini uyguladılar.

Nizamiye medreselerini inşa ettiler.

Resmi dil olarak Arapça ve Farsçayı kullandılar

 

 

Karahanlılar

1- Bilge Kül Kadir Han tarafından kuruldu. Saltuk Buğra Han döneminde İslamiyet’i kabul ettiler

2- Başkentleri Balasagun ve Semerkant’tır

3- İslamiyet’i kabul eden ilk Türk devletidir.(Önemli!!)

4- Türk İslam medeniyetinin temellerini atmışlardır.

5- Resmi dil olarak Türkçeyi kullanmışlardır.(Önemli!!)

Uyarı: Karahanlılar, Karamanoğulları ve Memluklular resmi dil olarak Türkçeyi kullanmışlardır.

6- Türk-İslam eserlerinin ilk örneklerini Karahanlılar vermişlerdir.(Önemli!!)

7- Karahanlılar da Burslu eğitim sistemi uygulanmıştır.


Bu not 4532 defa okundu. 0 yorum yapıldı.

Yorumlarınızı eksik etmeyin lütfen ;)Anket

Sitemizi değerlendiriniz..
Çok iyi
İyi
Orta
Kötü
Anket Sonuçları
Yeni Üyelik  |  Şifremi Unuttum

Üye çıkışı yapmak istediğinize emin misiniz?

Evet Eminim