KPSS GY - GK - Eğitim


Adaylık Kaldırma Sınavı


Müdür ve Müdür Yard.


MEB- Görevde Yükselme


Yurtdışı Öğretmenlik Sınavı


Testler > Tarih > KPSS Tarih Denemesi 1

Soru 1
Türk adının anlamı konusunda görüş bildiren kişiler ve Türk adının farklı kaynaklarda geçtiği anlamlar göz önüne alınırsa aşağıdakilerden hangisi bunlardan biri değildir?
Soru 2
Anadolu Selçuklularında;
• Müslümanlardan alınan Öşür ve Hayvan vergileri
• Gayrimüslimlerden alınan Haraç ve Cizye vergileri
• Maden, Orman, Tuzla, Gümrük ve ticaret vergileri
Müstevfi tarafından;
I. Hassa Askerlerinin maaşlarının karşılanması
II. Bayındırlık İşlerinin sürdürülmesi
III. Eyalet Askerlerinin masraflarının karşılanması
alanlardan hangilerine harcama yapıldığı söylenebilir?
Soru 3
Anadolu’da kurulan II. Dönem beyliklerden biri olan ve 1250-1487 arasında hüküm sürmüş; Hasbey Medresesi, Şerafettin Camisi ve Hatuniye Medresesi gibi eserleri olan beylik aşağıdakilerden hangisidir?
Soru 4
Esham Sisteminin uygulamaya koyulmasıyla Osmanlı ilk borcu Galata Sarraflarından almıştır. Bu sarraflara verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?
Soru 5
Osmanlı hukuk sisteminin oluşumunda;
I. fethedilen bölgelerdeki hukuk sistemleri
II. şer’i hukuk kuralları
III. eski Türk gelenekleri
unsurlarından hangilerinin etkili olduğu savunulabilir?
Soru 6
Sultan II. Mehmet tarafından yaptırılan Topkapı Sarayı’nın birinci avlusunda yer alan ve Osmanlı mimarîsinin en eski köşk yapısı olarak bilinen mimarî eser aşağıdakilerden hangisidir?
Soru 7
Aşağıdakilerden hangisinin, 17. Yüzyılda, Osmanlı ülkesinde idare, askeri ve mali bozuklukların ortaya çıkmasıyla doğrudan bir ilgisi yoktur?
Soru 8
I. Azap
II. Rîyale
III. Kalyoncu
Yukarıda verilen kavramlardan hangilerinin Osmanlı’da donanmada görevli olanlar arasında yer almaktadır?
Soru 9
Aşağıdakilerden hangisi Kanunî dönemi iç isyanlarından biri değildir?
Soru 10
Osmanlı Devleti döneminde yaşamış ve Gazalî’den tercüme ettiği “İksir-i Saadet” adlı eseri Sultan IV. Murat’a sunan ünlü divan şairi aşağıdakilerden hangisidir?
Soru 11
I. Leh milliyetçileri
II. İspanya’dan kaçan Müslüman ve Yahudiler
III. İsveç Kralı XII. Şarl
Yukarıdaki sığınmacılardan hangileri Osmanlı Devleti’yle Rusya arasında savaşa neden olmuştur?
Soru 14
Mondros Ateşkes Anlaşması sonrasında Anadolu’ya asker çıkaran ve antlaşmayla Anadolu’dan çekilen ilk devlet aşağıdakilerden hangisidir?
Soru 15
Milli Mücadele döneminde “Dostluk ve Kardeşlik” başlığıyla imzalanan ve başlangıç kısmında, imzalayan taraflar arasında ulusların kardeşliği ilkesi ve her kavmin kendi geleceğini serbestçe saptama hakkına sahip olduğu hükmü yer alan antlaşma hangisidir?
Soru 16
Aşağıdaki isimlerden hangisi, Cumhuriyet’in ilanından sonra Batı müziği yapısı içinde klasik Türk müziği ve Türk halk müziği ezgilerini yorumlayarak çağdaş Türk müziğini geliştirmek için kurulan Türk Beşleri Grubu’nun üyelerinden biri ayılmaz?
Soru 17
Trablusgarp ve Balkan Savaşları’nda gösterdiği başarıdan ötürü “Hamidiye Kahramanı” olarak tanınan Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası’nın kurucularındadır. İzmir Suikastı davasında idamla yargılanan, yargılama sonucu 10 yıla mahkûm edilen ve Cehennem Değirmeni, Siyasî Hatıralarım gibi eserleri bulunan Mücadele kahramanı kimdir?
Soru 18
I. Milletler Cemiyeti’ne giriş
II. Balkan Antantı
III. Hatay’ın Anavatana katılması
IV. Sadabat Paktı
V. Montrö Boğazlar Sözleşmesi
Yukarıdakilerin doğru kronolojik sıralaması aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir?
Soru 19
Atatürk’e göre İnkılap, mevcut kurumları zorla değiştirerek Türk ulusunu son yıllarda geri bırakan kurumların yerine çağdaş ve en yüksek medeni icaplara göre yenilerinin kurulmasıdır.
Buna göre, aşağıdakilerden hangisi Atatürk inkılaplarının amaçlarından biri değildir?
Soru 20
I. İstanbul, Trakya, Trabzon, İzmir gibi yörelerde düzeni bozmak
II. Yunanistan’dan gelen özel görevlileri Rum göçmeni gibi göstererek Doğu Karadeniz çevresine yerleştirmek
III. Rum azınlığın sayısını Türk bölgelerde çoğaltmak amaçlarıyla kurulan ve kod adı “Kordos” olan milli mücadele karşıtı kuruluş aşağıdakilerden hangisidir?
Soru 21
Türkiye’de gerçekleştirdiği anıt heykeller ile tanınan Avusturyalı heykeltıraş, ressam, bakır oymacısı olan I. Dünya Savaşı’na topçu subayı olarak katılan ve 1925 yılında Atatürk anıtları yaptırılmak amacı ile Türk Hükümeti’nin davetlisi olarak Türkiye’ye gelen ünlü heykeltıraş kimdir?
Soru 22
Konusunu Millî Mücadele günlerinden alan roman ilk kez 1923 yılında basıldı. Romanda, idealist İstanbullu öğretmen Aliye’nin Anadolu’da bir kasabaya gidişi ve bölgede Milli Mücadele düşüncesine destek faaliyetleri aktarılır. Romanda, bölge halkının Millî Mücadele’ye bakışı, söz konusu mücadelenin sembolü konumuna gelmiş Kuvayı Milliye oluşumunu algılayışının yanı sıra çözülen Osmanlı devlet mekanizmasının temsilcileri ve eski düzen karşıtları yansıtan eser aşağıdakilerden hangisidir?
Soru 24
İsmet İnönü döneminde 1946 yılında Aziz Nesin ve arkadaşlarının çıkardığı; karaborsayı ve anti-demokratik kanunları şiddetle eleştiren mizah dergisi aşağıdakilerden hangisidir?
Soru 25
1960’lı yılların ortalarında Türk-ABD ilişkilerinin gerginleşmesine yol açan diplomatik belge aşağıdakilerden hangisidir?
Soru 26
Aşağıdakilerden hangisi İki Dünya Savaşı arasında dünyada meydana gelen bilimsel-teknolojik gelişmelerden biri değildir?
Soru 27
Ülkenin 70’li yıllarda bir türlü düzelmeyen düzeni, siyasi istikrarsızlığın yaşanması ve yaşanan iç olaylar sonucunda 12 Eylül 1980 yılında gerçekleşen darbe sırasında Cumhurbaşkanlığı makamında kim bulunuyordu?

NOT: Testlerin cevabını görebilmek için soruya ait şıklara tıklayınız.

Yorumlarınızı eksik etmeyin lütfen ;)

miray 19 Şubat 2018 tarihinde saat 15:28'de demiş ki;

27.soru düşürdü beni. Güzel soruydu. İlk kez duydum bunu da bu arada.

3-3
recep güzel 9 Şubat 2016 tarihinde saat 20:37'de demiş ki;

çok kalite sorular teşekkür ederim

6-3
smg 27 Nisan 2015 tarihinde saat 21:34'de demiş ki;

emeğinize sağlık..güzel sorular..

15-2

Benzer Testler

Anket

Sitemizi değerlendiriniz..
Çok iyi
İyi
Orta
Kötü
Anket Sonuçları
Yeni Üyelik  |  Şifremi Unuttum

Üye çıkışı yapmak istediğinize emin misiniz?

Evet Eminim