KPSS GY - GK - Eğitim


Adaylık Kaldırma Sınavı


Müdür ve Müdür Yard.


MEB- Görevde Yükselme


Yurtdışı Öğretmenlik Sınavı


Testler > Güncel Bilgiler > KPSS Güncel Bilgiler Karma Test - 2

Soru 1
Filistin davasının tanıtımına yaptığı katkılardan dolayı 1986 yılında Tunus’ta sürgünde bulunan Yaser Arafat tarafından “Özgürlük Madalyası”yla onurlandırılan 2014 Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri’nin Edebiyat alanında sahibi aşağıdakilerden hangisidir?
Soru 2
1977’den itibaren sırasıyla, Dış İlişkiler Komitesi, Yönetim Kurulu üyeliği, Başkan Vekilliği ile 1992-1997 yılları arasında Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı görevini yürüten, 1982 yılında UEFA’da başlayan 34 yıllık bir devri Ocak 2015’te emekli olarak kapatan birçok kez Yılın Spor Adamı ve Avrupa Fair Play Ödülü kazanan ünlü spor adamı hangisidir?
Soru 3
James Bryce ile Arnold Toynee tarafından hazırlanan Ermenilerin soykırım iddialarının temeli olan kitap aşağıdakilerden hangisidir?
Soru 4
Osmanlı Astronomi Literatürü Tarihi, Osmanlı Coğrafya literatürü Tarihi gibi eserleri kaleme almış, 2008 yılında Uluslararası bilim tarihi ödülü olan Koyre Madalyasına layık görülmüştür. Ayrıca bir dönem İslam Konferansı Örgütünün genel sekreterliğini yapmıştır. Yukarıda bahsedilen bilim tarihçimiz aşağıdakilerden hangisidir?
Soru 5
Az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde doğal kaynak kullanımından meydana gelen ekolojik sorunlar daha fazladır. Buna göre, aşağıdaki ülkelerin hangisinde doğal kaynak kullanımından kaynaklanan ekolojik orunlar daha fazladır?
Soru 6
Aşağıdakilerden hangisi dünyada son yıllarda etkili olan salgın hastalıklardan biri değildir?
Soru 7
Sırp-Amerikalı mucit, fizikçi, ve elektrofizik uzmanıdır. Aslında dünyadaki bilim ve teknoloji yapısını tam anlamıyla ‘kökünden’ değiştirebilecek birçok ‘kullanılan ve kullanılmayan’ deneye/buluşa da imza atmasına rağmen, ders kitaplarında adı nadiren geçer. Özellikle ‘elektriğin kablosuz taşınabilmesi’ gibi bir buluşu ve bunu kanıtlaması onun ne kadar büyük bir mucit olduğunun göstergesidir. Parçada bahsedilen ünlü elektrofizik uzmanı aşağıdakilerden hangisidir?
Soru 8
Bilim tarihi alanında ilk metin çalışması yapmıştır. “La Sciencechez les Turcs Ottomans” adlı eseri vardır, bu eseri ileride geliştirerek İstanbul’da “Osmanlı Türklerinde İlim” adıyla yeniden basılmıştır. Yukarıda bahsedilen bilim tarihçimiz aşağıdakilerden hangisidir?
Soru 9
Özgün bir tarih kuramcısı, kültür,siyaset, felsefecisi ve toplum bilimcidir. Mukaddime adlı eserinde şehirleri inceler ve şehirhayatı üzerinde analiz yapar. Bahsedilen isim aşağıdakilerden hangisidir?
Soru 10
2014 Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri’nin Tarih alanında sahibi aşağıdakilerden hangisidir?
Soru 11
İlk kadın Türk şarkı sözü yazarı olan Türkçe sözlerini yazdığı “Uykusuz her gece, Kimler geldi kimler geçti, Anlamazdın” gibi 290’a yakın şarkıyı Türk pop müziğine kazandıran ve Şubat 2015 yılında hayatını kaybeden ünlü söz yazarı kimdir?
Soru 12
FIBA’nın maçlarda başörtüsü yasağının kaldırılmasını sağlayan bayan basketbolcu aşağıdakilerden hangisidir?
Soru 13
Türk neyzen, ebru sanatçısı ve fotoğrafçı. Sanat Musikisinin en büyük ney üstatlarından, bu musikide Mesut Cemil Bey ve İstanbul ekolünün temsilcisi 2014 Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri’nin Müzik alanında sahibi aşağıdakilerden hangisidir?
Soru 15
Günümüzde “medeniyet bilmeyen”, “vahşi”, “önüne geleni öldüren” gibi anlamlar yüklenen, fakat aslında Yunanca’da “konuşmayan” anlamlarına gelen sözcük aşağıdakilerden hangisidir?
Soru 16
Romantik akıma bağlı Fransız şair, romancı ve oyun yazarı; Eserleri zamanının politik ve sosyal sorunlarına ve de sanatsal akımlarına değinen ve önemli eserleri arasında “Notre Dame’ın Kamburu” bulunan isim aşağıdakilerden hangisidir?
Soru 17
Aslen Kırklareli’ye bağlı Babaeski’nin köyünden göç etmiş bir ailenin torunu olduğu bilinen 25 Ocak 2015 Yunanistan genel seçimlerinde liderliğini yaptığı SYRIZA koalisyonu sayesinde Başbakanlık koltuğuna ulaşmış Radikal Sol Lider aşağıdakilerden hangisidir?
Soru 18
Devletin kaynağına yönelik görüşlerinin yer aldığı “Uygar Yönetim Üzerine” adlı eseri bulunur. Ona göre Doğa durumunda yargılama yetkisi herkese, uygar toplumlarda devlete aittir. Devredilen yargılama ve yönetme hakkı sınırlıdır. Önceden var olan özgürlük ve mülkiyet gibi haklar çiğnenirse sözleşme bozulmuş olur. Dengeleme Kuvvetler ayrılığı ile sağlanır.
Yukarıda bahsi geçen düşünür aşağıdakilerden hangisidir?
Soru 19
Dünya düzeyinde çok sayıda devlet olması ve bunların davranışlarını düzenleyecek bir üst yapının bulunmaması nedeniyle sistemin anarşik olduğunu savunan, devlet ilişkilerini uluslararası teamülün belirlediğini ileri süren Klasik Dönem düşünürü kimdir?
Soru 20
“Hem aç hem susuz olan bir eşek, kendisinden eşit uzaklıkta bir yere konulmuş olan su ve saman balyası arasında bir türlü karar veremeyip hem açlıktan hem susuzluktan ölür.” özgür irade teması ile ilgili olarak kurulmuş bir paradokstur. Paradoksun sahibi ….…. kendi döneminde tanınmış olan filozof bilimdeki Kopernik devriminin öncülerindendir. Bu Paradoks 1900’lerde Atlantik ile Pasifik arasında yapılacak kanal için Panama’yı mı Nikaragua’yı mı seçmek gerektiğine karar veremeyen ABD Senatosu’nu hicveden ünlü bir karitaküre konu olmuştur.
Parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
Soru 21
Nobel edebiyat ödülüne aday gösterilen ilk kadın yazarımız aşağıdakilerden hangisidir?
Soru 22
İlk kullanımı Eflatun’a kadar gitse de modern anlamıyla ilk olarak Sir Francis Galton tarafından ortaya atılmış, sağlıksız ceninleri ayırıp, sağlıklı ceninler yetiştirmenin yollarını arayan, bilimselliği tartışmalı bir toplumsal akım veya toplumsal felsefe olan Öjenik ilk olarak hangi ülkede yasalaştırılmıştır?
Soru 23
Yüce divana giden ilk ve tek Başbakan aşağıdakilerden hangisidir?
Soru 24
Klasik Türk müziği sanatçısı ve “Cumhuriyetin Divası” olarak da anılan, Atatürk’ün huzurunda, özel meclislerinde şarkılar dile getiren ve Şubat 2015 yılında hayatını kaybeden ünlü Kadın Sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
Soru 25
20. yüzyılda Basmacı Hareketi içerisinde yer alarak Türkistan Millî Birliği’nin kurucusu ve ilk başkanı olan, aynı zamanda 1939’da İstanbul Üniversitesi’nde Umûmî Türk Tarihi kürsüsünü kuran ünlü Türk tarihçisi aşağıdakilerden hangisidir?
Soru 26
1964’te kazandığı Nobel Edebiyat ödülü de dahil bütün resmi ödülleri reddeden Dünyaca ünlü varoluşçu yazar hangisidir?
Soru 27
2014 Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri’nin Sinema alanında sahibi aşağıdakilerden hangisidir?
Soru 28
2015 Türk Kültür başkenti aşağıdakilerden hangisidir?
Soru 29
Ocak 2015 seçimlerini kazanarak Hırvatistan’ın ilk kadın Devlet Başkanı olan isim aşağıdakilerden hangisidir?
Soru 30
Uluslararası alanda toplumların birbirleriyle ve kendi içinde çekişmelerinin hız kazandığı Günümüz Dünyasında aşağıdakilerden hangisi, bu çekişmeler sonucunda, son dönemde iki ayrı devlete bölünmüştür?
Soru 31
Mona Lisa ve Son Akşam Yemeği adlı tabloların sahibi Dünyaca ünlü ressam aşağıdakilerden hangisidir?
Soru 32
Dünya’nın ilk uzun metrajlı filmi aşağıdakilerden hangisidir?
Soru 33
Avrupa Birliği üyesi olup Euro alanının dışında kalmayı seçen ülkeler aşağıdaki seçeneklerin hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir?
Soru 34
Gerçeküstü eserlerindeki tuhaf ve çarpıcı imgelerle ünlenmiş, En iyi bilinen eseri olan Belleğin Azmini 1931’de bitirmiş Katalan sürrealist ressam aşağıdakilerden hangisidir?
Soru 35
Dünya çapında Rock’n Roll’un kralı olarak tanınan 20. yüzyıla damgasını vurmuş Dünyaca ünlü fenomen aşağıdakilerden hangisidir?
Soru 36
Aşağıdakilerden hangisi, Türkiye Müzik Birliği ve Türksoy işbirliğinde düzenlenen, Türk Cumhuriyetleri ve yakın devletlerle ilişkilerini geliştirmesine katkıda bulunan Müzik yarışmasıdır?
Soru 37
1997’de hazırlanan Kyoto Protokolü küresel ısınma ve iklim değişikliği konusunda mücadeleyi sağlamaya yönelik uluslararası tek çerçevedir. Kyoto Protokolü’nden çekilen ilk ve tek ülke aşağıdakilerden hangisidir?
Soru 38
Birleşmiş Milletler Teşkilâtı’na bağlı Uluslararası Çalışma Örgütü’nün kısaltılmış adı aşağıdakilerden hangisidir?
Soru 39
Nüfusu en fazla olan İslam ülkesi aşağıdakilerden hangisidir?
Soru 40
AB Anayasal Antlaşması, hangi iki ülkede yapılan referandumlarda reddedildiği için yürürlüğe girememiştir?
Soru 41
Türkiye ile Türk devletleri arasında kara bağlantısı olan tek toprak parçası aşağıdakilerden hangisidir?
Soru 42
Deniz üzerine inşa edilen Türkiye’nin ilk havalimanı aşağıdakilerden hangisidir?
Soru 43
2014 Nobel Edebiyat ödülünün sahibi ünlü yazar aşağıdakilerden hangisidir?
Soru 44
Optik biliminin öncüsüdür. Galileo onun eserlerinden faydalanarak teleskopu bulmuştur.
Yukarıda bahsedilen isim aşağıdakilerden hangisidir?
Soru 45
Soğuk Savaş deyimini ilk kez kullanan ABD’li ekonomist ve devlet adamı aşağıdakilerden hangisidir?
Soru 46
Uranyumla yaptığı deneyler sonucu radyoaktiviteyi keşfeden, Toryumun radyoaktif özelliğini bulan ve radyum elementini ayrıştıran; 1903 Nobel Fizik ödülü, 1911 Nobel Kimya ödülü sahibi ve radyoloji biliminin kurucusu aşağıdakilerden hangisidir?
Soru 47
Hastalıkların önlenmesi için Pierre Paul Émile Roux ile yaptığı çalışmalar sonucu aşı yöntemi geliştirilen İngiltere merkezli Royal Society tarafından verilen bilim ödülü Copley Madalyası sahibi ünlü bilim adamı aşağıdakilerden hangisidir?
Soru 48
Modern sosyal psikolojinin babası olarak bilinir 1935 yılında “A Dynamic Theory of Personality” teorisini yayınlamıştır.
Parçada bahsedilen isim aşağıdakilerden hangisidir?
Soru 49
1876 yılında Graham Bell tarafından icat edilen telefon yıllar içinde daha da gelişerek şekil değiştirdi ve insanın cebine kadar girmeyi başardı. İlk cep telefonunu icat eden mucit kimdir?
Soru 50
30 yıl aradan sonra ABD başkanı Obama'nın ziyaret ettiği ülke aşağıdakilerden hangisidir?
Soru 51
Tarihsel süreçte Dünya Nüfusunun hızla artması ve bilinçsiz kullanım, doğal miras alanlarının kısmen zarar görmesine ya da tamamen yok olmasına neden olmaktadır. Buna göre, aşağıdaki kıtaların hangisinde yok olma tehlikesi bulunan doğal miras alanı sayısı daha fazladır?
Soru 52
Güneş Sistemi'nin Güneş'ten itibâren dördüncü gezegeni olan ve ismini Roma mitolojisindeki savaş tanrısından alan ve Yüzeyindeki yaygın demiroksitten dolayı kızılımsı bir görünüme sahip olduğu için Kızıl Gezegen olarak isimlendirilen gezegen aşağıdakilerden hangisidir?
Soru 53
Radyo dalgaları gönderen ve bu dalgaların çarptıkları cisimlerden geri gönderilen yansımalarını algılayarak belli bir alanı tarayan Radar sistemini kim geliştirmiştir?
Soru 54
Aşağıdaki Krallık veya İmparatorluklardan hangisi XIX. Yüzyılda Tarih sahnesinden silinmiştir?
Soru 55
Fovistlerin ilham kaynaklarından biridir ve Empresyonizmin öncülerinden kabul edilmektedir. Hollandalı ard izlenimci ressam olan ve bazı resim ve eskizleri, dünyanın en tanınmış ve en pahalı eserleri arasında yer alan Ressam aşağıdakilerden hangisidir?
Soru 56
2014 yılı Nobel Barış Ödülünü alan 17 yaşındaki Pakistanlı insan hakları aktivisti aşağıdakilerden hangisidir?
Soru 57
Bosna Hersek Müslümanlarının sembolik lideri kabul edilen "Bilge Kral" lakaplı siyaset adamı aşağıdakilerden hangisidir?

NOT: Testlerin cevabını görebilmek için soruya ait şıklara tıklayınız.

Yorumlarınızı eksik etmeyin lütfen ;)

Barış 17 Mayıs 2016 tarihinde saat 17:40'da demiş ki;

%50 teşekkürler

3-3
mert 3 Temmuz 2015 tarihinde saat 02:56'da demiş ki;

sorular mükemmel

6-4

Anket

Sitemizi değerlendiriniz..
Çok iyi
İyi
Orta
Kötü
Anket Sonuçları
Yeni Üyelik  |  Şifremi Unuttum

Üye çıkışı yapmak istediğinize emin misiniz?

Evet Eminim